2,9 millioner kroner til kulturminner i Henningsvær

nfk

Fylkesrådet gir 2,9 millioner kroner til Henningsvær kulturmiljø, fredete kulturminner i privat eie. Nordland fylkeskommune er kulturminnemyndighet og har ansvar for de fredete bygningene i Nordland fylke.

Bygningene som er innenfor det foreslåtte fredningsområdet i Henningsvær vil derfor forvaltes av Nordland fylkeskommune. For å sikre en helhetlig forvaltning av de fredete bygningene fordeles nå tilskudd til disse bygningene i Henningsvær.

– Vi har merket oss at de historiske miljøene ofte er mer attraktive for nye kjøpere og ny næring, da disse områdene ofte har en forutsigbar forvaltning som skaper trygghet for utvikling av områdene, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Les også:  Nye tall: Dette frykter nordlendinger på ferie

Fylkesråd Saxi mener det er positivt at fylkeskommunen kan gi tilskudd til de foreslåtte fredete bygningene i Henningsvær.

– Dette sikrer en helhetlig forvaltning av et område som er av høy nasjonal verdi, påpeker Saxi.

Fylkesråden har i sin fordeling vektlagt at det er de prosjektene som kvalifiseres innenfor tilskuddsordningens rammer som får tildelt tilskudd.

– Behovene for tilskudd i Henningsvær er stort. Prosjektene som har størst behov for bruk og istandsetting er blitt prioritert i år, underbygger Saxi.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Saxi påpeker at det er tydelig at et sted som Henningsvær har klart å generere mye aktivitet med bakgrunn i stedets historie og særegenhet.

– I gjennomsnitt utløser tildelinger til bygningsvernprosjekter ca kroner 3,5 for hver krone investert, nasjonalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.