283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Iselin Nybø

27 bedrifter får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet.

Regjeringen vil gjennom Forskningsrådet mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år.

–  Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør å satse på forskning og utvikling. For 27 bedrifter betyr det at de får støtte til et innovasjonsprosjekt. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger.  Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Innovasjonsprosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar og skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.

– Forskningsrådet har valgt å tildele en svært stor andel av tilgjengelige midler allerede i den første runden i 2021, for å gi mest mulig fart ut av pandemien. Vi ser at bedriftene søker om forskningsmidler som aldri før, sier Sundli Tveit.

Prosjektene som det investeres i skal forske på en rekke ulike problemstillinger.

En av bedriftene som får støtte er Nabla Flow AS i Stavanger som skal utvikle en bærekraftig løsning for å måle og simulere vindforhold i urbane strøk mellom høye bygninger ved bruk av kunstig intelligens. Ved å ta hensyn til vindstyrker i tidlige faser av utviklingsprosjekter kan vi bygge bymiljøer som er mer gang- og sykkelvennlige.

Også bedriften Sparkpark AS ønsker å bidra til bedre forhold for myke trafikanter. Gjennom prosjektet Happy City skal de utvikle bedre posisjoneringsløsninger for parkering av sparkesykler. Den mest sentrale utfordringen er å vite nøyaktig hvor sparkesyklene er når de parkeres og i tillegg lage et system som kan tilpasses ulike størrelser og utforminger av parkeringssoner

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.