217 millioner kroner til havbruk og marin forskning

laks

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 21 nye prosjekter innenfor havbruk og marin forskning. Miljø og fiskehelse er viktige temaer.

Et prosjekt om havbruk ved NMBU skal gjøre lakseavl bedre gjennom ny metodikk for å måle egenskaper man avler på, uten å skade eller ta livet av fisken.

Et annet prosjekt dreier seg om torskens helse. En av grunnene til at torskeoppdrett ikke lyktes tidlig på 2000-tallet, var sykdommen Francisellose. Interessen for torskeoppdrett har igjen tatt seg opp, og i prosjektet skal forskere ved Nofima studere sykdommen og undersøke om det mulig å avle selektivt på fisk som er mer motstandsdyktig.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Fiskeri og havbruk er blant våre aller viktigste eksportnæringer. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Kunnskap om havet og livet i det er hele grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran.

Miljø er også et viktig tema innenfor havforskning. Et prosjekt i regi av Akvaplan-NIVA i Tromsø skal undersøke hvordan miljøgifter påvirker isbjørn og ulike hvalarter, blant annet om miljøgifter i hvalen gjør større skade på dyret når den utsettes for mulig stress, som hvalturisme.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Et annet prosjekt skal studere om økosystemer i kystområder på Vestlandet endres når man fisker opp leppefisk til avlusning i fiskeoppdrett. Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Bergen. Påvirker det andre arter at antallet leppefisk blir redusert? Prosjektet skal også vurdere om og hvordan oter og mink eventuelt endrer spisevaner og dermed påvirker økosystemet der det drives intensivt uttak av leppefisk. Vil de da begynne å jakte på arter som lever på land?

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

 – Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk, og for å være det i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektene ledes av universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i seks fylker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.