200 000 folkehelsekroner til Røst

nfk

Gjennom et folkehelseprosjekt ønsker Røst kommune å styrke tilhørigheten, identiteten, deltakelsen og tryggheten til barn og unge. Nordland fylkeskommune støtter tiltaket med 200 000 kroner.

Røst kommune arbeider systematisk med å styrke og videreutvikle gode tiltak i et strategisk folkehelsearbeid. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset ønsker å bygge opp under det gode arbeidet som gjøres på Røst.

-I dette prosjektet ønsker Røst kommune å samordne og systematisere tiltak for barn og unge. Et viktig arbeid, sier fylkesråd Torset.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

I søknaden til prosjektet underbygger kommunen at Røst er et trygt sted å vokse opp på. Ungene skal oppleve tilhørighet, de skal få prøve seg på ulike utfordringer, og de skal oppleve mestring i sin oppvekst. Med det søker Røst kommune blant annet om midler til å samordne og systematisere tiltak for barn og unge.

– Vi er opptatt av at flest mulig av innbyggerne i Nordland får likeverdige tilbud, forklarer Torset.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Midlene skal også gå til kompetanseheving hos de ansatte i kommunen, bl.a. gjennom studietur og befaring hos andre kommuner.

– Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen folkehelsearbeid gjennom «Øykommuneprosjektet». Gjennom dette samarbeidet skal man kartlegge mulighetene for samarbeidstiltak i psykisk helsearbeid knyttet til barn og unge i Træna, Værøy og Røst kommune, avslutter fylkesråd Cristian Torset.

Satsninger må sees i sammenheng med planer og andre prosjekter, for eksempel: Strategi for ung inkludering (Divna.Aktan.), Regional folkehelseplan, Frivillighetsstrategien, Program for samfunnsutvikling i det grønne skiftet og helsefremmende barnehager- og skoler, heter det i tildelingen til Røst kommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.