20 000 virksomheter risikerer tvangsmulkt

Regnskap Norge

– Fristen for å få etablert en OTP i tråd med nye vilkår er 30. juni. Etter denne datoen vil man risikere tvangsmulkt dersom pensjonsordning ikke er innført i tråd med loven, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Fra 1. januar trådte noe viktige endringer i loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i kraft. Endringene innebærer at alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone. I tillegg er minstekrav om 20 prosent stilling fjernet og nedre aldersgrense satt til 13 år. – Det har vært mye debatt om pensjon de siste årene. Endringene som nå gjelder fra 1. januar, knytter seg til ordningen med “obligatorisk tjenestepensjon” og gjelder privat sektor, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Les også:  Økokrim og Regnskap Norge inngår samarbeid for å bekjempe svart økonomi

OTP er en forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon. De aller fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte og betale en prosentdel av deres lønn til pensjonssparing.  

– De fleste arbeidsgivere må på gitte vilkår opprette en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte, og senest innen seks måneder etter at plikten til å etablere en ordning er inntrådt. Loven om OTP sier at virksomhetene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes, forklarer Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge: – Fra 1. januar i år trådte det i kraft noen endringer fra tidligere lovverk, blant annet knyttet til stillingsbrøk og alder. Dersom en virksomhet er OTP-pliktig og ikke har opprettet en pensjonsordning, vil den ved et tilsyn bli pålagt å opprette en pensjonsordning. Hvis pålegget om opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil virksomheten få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er kroner 250 per ansatt per dag og løper frem til det er dokumentert at pensjonsordning er opprettet.

Les også:  Her er splitter nye Kia EV9

– Det er Skatteetaten som er tilsynsmyndighet på dette området. I disse dager sender etaten ut et informasjonsbrev til rundt 20 000 virksomheter som plikter å ha en OTP-ordning, men som ikke har oppgitt i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med. Bakgrunnen for om en virksomhet mottar dette brevet kommer altså fra virksomhetenes egen innrapportering i a-meldingen, forteller Regnskap Norge direktøren: – Pensjon er et komplisert tema både for ansatte, bedriftsledere og eiere. Særlig for mange små- og mellomstorebedrifter er det krevende å holde seg oppdatert både på regelverk og de alternative pensjonsordningene som finnes. Det er imidlertid ingen unnskyldning for å ikke få dette på plass.

Les også:  "Drikkeministeren" hedret norsk øl og eplemost

– Fra Regnskap Norge sin side vil vi bistå Skatteetaten med å få informasjonen ut til landets autoriserte regnskapsførere. Nettopp fordi temaet er vanskelig og dyrt dersom regelverket brytes, tror vi mange virksomheter ser seg tjent med å rådføre seg med egen regnskapsfører for å få dette på plass riktig. Vi vet ikke omfanget, men vi vet at mange fortsatt ikke har fått på plass OTP etter nye regler. Nå er det snaut to måneder igjen, før eventuelt mulkt begynner å løpe.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.