19170 utmeldte i kirken i fjor

kirke

Medlemsregisteret for Den norske kirke registrerte 19170 utmeldinger i fjor. Økningen i antall utmeldinger settes i forbindelse med kirkevalget 2019.

– Det er et høyt tall på utmeldinger, og det er nødvendig å spørre hva dette er et uttrykk for. Ser vi her et signal om at kirken ikke svarer på folks behov og forventninger? Vi tar slike signaler på dypt alvor. Kirken har rom for alle. Når folk ikke opplever at det er slik, gir det grunn til selvransakelse for oss som har lederansvar i kirken, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Erfaringsmessig har økningen i antall utmeldte sammenheng med at medlemmer av Den norske kirke mottok valgkortet til kirkevalget 2019 i august.

– Vi ser at august 2019 utmerker seg med langt flere utmeldinger enn vanlig, – 6475 i august i fjor mot 1170 i august 2018. Som ved tidligere kirkevalg ser noen av kirkens registrerte medlemmer dette som en anledning til å rydde opp i sitt medlemskap. Ingen som ikke ønsker det, skal være medlem i Den norske kirke, sier Gunleiksrud Raaum.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Mange av de registrerte utmeldingene er formelt å regne som å rette opp feil i Den norske kirkes medlemsregister. Udøpte som feilaktig står oppført i medlemsregisteret, blir formelt sett ikke utmeldt, men slettet fra registeret når de gir beskjed om feiloppføringen.

Det er dåp som gir medlemskap i kirken. Årlig døpes i underkant av 30000 i Den norske kirke. I fjor viste medlemsstatistikken dessuten at 3400 meldte seg inn. Dette er personer som tidligere er døpt. Antall innmeldinger i fjor var noe høyere enn tidligere år. 

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Den norske kirke har ca. 3,7 millioner medlemmer. Det utgjør omkring 70 % av befolkningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.