180 millioner kroner til grønn næringsutvikling i Nordland

nfk

– Nærings- og samfunnsutviklingen i Nordland er i sterk omstilling. Derfor vil fylkesrådet bruke 180 millioner kroner frem mot 2025 for å støtte næringslivet inn i det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. 

Dette går fram av fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Haukland er full av optimisme på vegne av næringslivet i fylket. 

– I Nordland skjer det nå en rivende utvikling, der det grønne skiftet skaper nye muligheter for næringsutvikling. Internasjonale og nasjonale bedrifter ser til Nordland for å gjennomføre industrielle satsinger som vil bidra til å løse verdens klimautfordring. Nordland har ren energi, et betydelig kraftoverskudd og gode lokale forhold for nye industrielle muligheter. God industrikompetanse i regionen er en sentral del av dette. 

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

– Etablering av ny kraftforedlende industri, gjennom battericelleproduksjon i Mo i Rana og Narvik, og hydrogenproduksjon på steder som Mosjøen, Narvik og Glomfjord vil i årene fremover tilføre regionen mange nye arbeidsplasser.  For å støtte et næringsliv i sterk omstilling inn i det grønne skiftet vil fylkesrådet bruke 180 millioner kroner til grønn omstilling frem mot 2025, sier fylkesråd for plan og næring Nordland, Linda Helen Haukland. 

– Som et ledd i arbeidet med det grønne skiftet, bærekraft og sirkulærøkonomi vil fylkesrådet eksempelvis støtte aktivt opp om prosjekter som bidrar til å realisere elektrifiseringen av samfunnet. Dette er bare ett eksempel, det finnes uante nye muligheter og gode forutsetninger for næringslivet i Nordland inn idet jeg tror kan bli et grønt industrieventyr i fylket vårt, sier Haukland.  

Les også:  Sven-Erik Holsbø ny direktør i Frost Kraftentreprenør

– Et annet viktig grep vi tar overfor næringslivet er å tilføre over 100 millioner kroner  til Innovasjon Norge Nordland og Siva i 2022. Disse midlene skal støtte opp om klimaomstilling som bidrar til vekst og mye arbeidsplasser. Blant annet bidrar fylkeskommunen med midler til Invest in Nordland som en strategisk satsing nettopp for å få løst ut internasjonale investeringsmidler til sentrale næringer i Nordland, avslutter Haukland som onsdag i denne uka presenterer fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.