155 000 folkehelsekroner til Saltdal

Nordland fylkeskommune

Gjennom et folkehelseprosjekt ønsker Saltdal kommune å øke trivsel, tilhørighet og livsglede hos barn og unge i kommunen. Nordland fylkeskommune støtter tiltaket med 155 000 kroner.

Saltdal kommune arbeider systematisk med å styrke og videreutvikle gode tiltak i et strategisk folkehelsearbeid. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset ønsker å bygge opp under det gode arbeidet som gjøres i Saltdal.

– I dette prosjektet ønsker Saltdal kommune å rette fokuset på tilhørighet og livsglede, og vil ta tak i utfordringer knyttet til mobbing og rusproblematikk. Et viktig arbeid, sier fylkesråd Torset.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

Saltdal kommune har høyere andel ungdom som opplever mobbing, enn resten av fylket og landet ifølge Ungdata-undersøkelsen. Dette ønsker kommunen å gjøre noe med.

– Satsninger og tiltak går rett inn i vårt svært viktige og overordna arbeid med ung inkludering, forklarer Torset.

Midlene skal også gå til kompetanseheving hos de ansatte i kommunen, bl.a. gjennom studietur og samarbeid med andre kommuner innen folkehelsearbeidet.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

– Satsningene innen folkehelse sees også i sammenheng med planer og andre prosjekter, for eksempel «Divna. Aktan.», vår strategi for ung inkludering, i tillegg til regional folkehelseplan og frivillighetsstrategien, underbygger Torset.

Folkehelsearbeidet i kommunene favner nokså bredt. Disse midlene går til å øke trivsel, tilhørighet og livsglede hos barn og unge i Saltdal, heter det i tildelingen til Saltdal kommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.