1,2 prosent helt uten arbeid i Nordland

gunnar andreassen

Ved utgangen av august var det 1 464 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, og Nordland har med det den laveste ledigheten i landet.

I tillegg til de helt ledige er det 695 delvis ledige og 378 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 2 537 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Nordland er fortsatt lav og holder seg på samme nivå som de to foregående månedene, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

– I løpet av august har 623 nye arbeidssøkere registrert seg hos NAV, samtidig som 529 har gått ut av ledighetskøen. Av de nye arbeidssøkerne er det omtrent 20 prosent som ikke har vært i jobb før de meldte seg ledig.

En stor andel av arbeidssøkerne i Nordland har lavt utdanningsnivå, med i overkant av 45 prosent som ikke har fullført videregående skole. Men Nordland trenger også ufaglært arbeidskraft! I august ble det lyst ut 515 stillinger innenfor butikk, salg og service. Dette er bransjer med gode muligheter også for de uten formell kompetanse.

Les også:  Godt resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge

Ved å gå inn på Ledige stillinger – Arbeidsplassen (nav.no) kan arbeidssøkere til enhver tid holde seg oppdatert på stillingsmarkedet.

– Å være arbeidssøker kan være en krevende prosess, sier direktør Stavnes. – Da kan man ha god nytte av materiale fra ulike nettsider som kan forenkle jobbsøkerprosessen. Blant annet kan arbeidssøkere finne gode tips for å holde motivasjon oppe i jobbsøkingen via Arbeidsplassen.no sin LinkedIn-profil.

Les også:  Grøftrensk skadet kulturminne i Sortland

Hele 30 av fylkets kommuner har under 1,5 prosent helt ledige av arbeidsstyrken. Lavest ledighet er det i kommunene Vevelstad, Grane, Hattfjelldal og Dønna, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,1 prosent, Rana 1,0 prosent, Narvik 1,1 prosent og Vefsn 0,8 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.