110 millioner ekstra i tilskudd til vanskeligstilte barnefamilier som skal kjøpe egen bolig

lås sikkerhet

Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir rom for at flere familier med svak økonomi får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering fra kommunene.

Tilskudd til kjøp av bolig (etablering) gis til enkeltpersoner og familier med varig lav inntekt som har behov for en mer stabil bosituasjon, men har for lave inntekter til å betjene et tilstrekkelig stort startlån til å kjøpe bolig. Tall fra Husbankens årsrapport for 2018 viser at 1 663 husstander fikk utbetalt i alt 411 millioner kroner i tilskudd til etablering i fjor. Det tilsvarer et gjennomsnittlig tilskudd på 247 000 kr per mottaker.

– Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil kunne bidra til økt bostabilitet og tryggere oppvekstvilkår for barn i 400-500 familier med svak økonomi. Tilskudd som gjør at barnefamilier kan eie bolig er en god investering. Forskning viser at barn og unge som bor godt og trygt har bedre mulighet for å klare seg godt senere i livet, sier seniorrådgiver Edle Holt i Husbanken.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

I mange tilfeller er det billigere å eie enn å leie bolig. Men for familier med svak økonomi er inngangsbilletten i form av krav til egenkapital og høye månedlige utgifter til renter og avdrag, ofte for høy. Da kan startlån og tilskudd gjøre et boligkjøp, og dermed bedre og mer stabile boforhold, mulig. 

Et enkelt eksempel illustrerer hvordan de månedlige kostnadene kan reduseres ved kjøp av bolig:

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Eieren av en bolig tar 16 000 kroner per måned i leie. 12 500 kroner går til avkastning på kapital, mens 3 500 går til driftskostnader. En tilsvarende bolig kan kjøpes for tre millioner kroner. Hvis kommunen gir et tilskudd på 300 000 kroner og et startlån på 2,7 millioner kroner med nedbetalingstid på 50 år og 10 års fastrente (p.t. 2,85 %), blir den månedlige kostnaden for startlånet etter skatt om lag 7 100 kroner per måned, inkludert avdrag på ca. 2 000 kroner. I tillegg kommer driftskostnadene på kr 3 500 per måned. Samlet månedlig utgift ved kjøp av bolig med startlån og tilskudd blir 10 600 kroner. Det er 5 400 kroner mindre per måned enn for å leie en tilsvarende bolig.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– En kombinasjon av lang nedbetalingstid på startlånet og tilskudd vil gi lavere månedlige boutgifter enn ved å leie bolig. Kjøp av bolig med startlån og tilskudd vil gjøre det mulig for flere familier med lav inntekt å klare seg selv økonomisk, sier Holt.

Tilskudd til kjøp av bolig er også viktig som en risikodempende faktor. 

– Lånebelastningen for familiene som får tilskudd blir lavere enn den ellers ville blitt, og risikoen for tap dersom boligen en gang i fremtiden må selges til en lavere pris enn den er kjøpt for, reduseres, framholder Holt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.