1 av 4 vil ha bilder eller info fjernet fra nett

facebook

Bilder og informasjon på internett er bare et Google-søk unna. Nesten 1 av 4 unge voksne ønsker å få søkbare bilder eller informasjon om dem fjernet fra nettet, og andelen som ønsker dette har økt siden i fjor.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring viser at 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de helst vil ha fjernet.

– Dette er alvorlig. Når vi vet at datakriminalitet er den formen for kriminalitet som flest nordmenn blir utsatt for, er det urovekkende at så mange unge mennesker opplever at de har privat informasjon ute på nettet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

Norstat-tallene viser at det er mer enn dobbelt så mange unge som oppgir at de ønsker å få bilder eller informasjon fjernet. Blant hele befolkningen er det 10 prosent som svarer dette, mot 23 prosent blant de unge. I tillegg er 25 prosent usikre, og vet ikke om det ligger informasjon eller bilder på nettet som de helst skulle ha fjernet.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) jobber for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet blant nordmenn. De mener noe av forklaringen til at flere unge ønsker å få fjernet bilder fra nettet skyldes at de unge er veldig aktive.

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

– Svært mange unge bruker bildetjenester mye. Et generelt råd er å forsøke å se for seg hvordan det en legger ut eventuelt kan bli misbrukt, eller om man senere kan komme til å angre på det. Men slike ting kan være vanskelig å se for seg på forhånd, sier seniorrådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS.

5 råd hvis du vil ha fjerne noe fre nettet:

  1. Be personen som har publisert bildet eller informasjonen om å fjerne det.
  2. Hvis du ikke vet hvem som har publisert, kan du kontakte de som drifter nettstedet der bildet eller informasjonen er blitt publisert.
  3. Hvis bildet eller informasjonen er svært krenkende, bør du vurdere å melde det til politiet.
  4. Nettstedet Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste som hjelper folk å komme i kontakt med de som har publisert opplysninger og kan gi råd om hvordan man bør gå fram for å få fjernet opplysninger.
  5. Kunder av Codan Forsikring har ID-forsikring inkludert og kan gjennom denne få hjelp til å få fjernet krenkende eller uønsket innhold på nettet.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.