Tryggere trafikkmiljø med den nye regjeringsplattformen

trafikksikkerhetsforeningen

Det at Regjeringsplattformen presiserer at de legger nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten er viktig.


Det er positivt at Regjeringen nå skal vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov. Samtidig som trafikksikkerheten skal ivaretas.

Les også:  Gang- og sykkelveien i Høgbakken i Saltdal forsinket

– Vi i Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen for trafikkdrepte ved å videreføre satsingen på utbygging av trygge, effektive veier og gang- og sykkelveier i tillegg til holdningsskapende arbeid, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.


Les også

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.