stortinget

Vedtok klimakutt og ungdomsinvolvering under konferanse i Bodø

Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum i Bodø er enige om behovet for å kutte klimautslippene, involvere ungdommene mer og ta hensyn til urfolks rettigheter. Denne uken har Stortinget og Bodø vært vertskap for en... Les mer »
Foto: Stortinget

Stortingspresidenten åpnet nordområde-konferansen i Bodø

Parlamentarikere fra Norge, EU, Island og Russland er samlet i Bodø 19. – 20. november til Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum. Samarbeid innen transport, miljø, helse og kultur står på dagsorden. Tone Wilhelmsen... Les mer »
frivillig.no

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

Torsdag presenterte SSB satellittregnskapet for frivillig sektor. Her vises det at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 75,7 mrd. i 2017. Frivillighet Norge mener tallene viser hvor viktig frivillig sektor er for samfunnet vårt. –... Les mer »
stormen bibliotek

Stortinget er vertskap for stor nordområde-konferanse i Bodø

Parlamentarikere fra Norge, EU, Island og Russland samles i Bodø 19. – 20. november til Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum. Samarbeid innen transport, miljø, helse og kultur står på dagsorden. – EU, Island... Les mer »
skole universitet

Arrangerer Norges første internasjonale konferanse på Mannsdagen

19. november er den internasjonale Mannsdagen, og i den forbindelse arrangerer Mannsforum Norges første internasjonale konferanse om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Ledende talspersoner for disse temaer vil være innledere... Les mer »
vidar kleppe

LESERINNLEGG: Også nordmenn har rettigheter som må beskyttes!

Etter Demokratenes gode valg den 9. september har det i lokal og riksmedia blitt skrevet, synset og diktet mangt og meget om hva vi mener i viktige prinsipielle politiske saker. Av Vidar... Les mer »
stortinget

Kartlegger omfanget av seksuell trakassering i Stortinget

Kvinners vilkår i politikken og bekjemping av seksuell trakassering i parlamentene stod sentralt da stortingspresident Tone W. Trøen holdt hovedinnlegg på Europarådets konferanse for parlamentspresidenter fredag 25. oktober. – Seksuell trakassering gjør... Les mer »
stortinget

Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år. – Undersøkelser har vist... Les mer »
stortinget

Stortinget er konstituert

Det 164. storting ble konstituert tirsdag 1. oktober da stortingspresident, visepresidenter, sekretær og visesekretær ble valgt. Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Akershus ble enstemmig valgt til president. Også de fem visepresidentene ble... Les mer »
stortinget

Onsdag 2. oktober klokka 13 åpner det 164. storting

Den høytidelige åpningen av Stortinget foretas av H.M. Kong Harald. Kongen åpner Stortinget med en tale, trontalen. Seremonien i Stortinget har tradisjoner tilbake til Grunnloven av 1814. Trontalen beskriver hovedlinjene i regjeringens... Les mer »