elektrisitet

Ny analyse: Statnett har høyere kostnader enn andre nettselskap

En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. – Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse... Les mer »
statnett

Statnett og NTNU samarbeider om datasikkerhet

Statnett og NTNU har signert en femårig samarbeidsavtale om informasjonssikkerhet (cyber security). Målet er å sikre en stadig mer digitalisert kraftsektor i fremtiden. – Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor... Les mer »
statnett

Statnett sikrer internett i distriktene

I forbindelse med bygging av nye kraftledninger forsterker Statnett også fibernettet. Det kommer distriktskommuner i hele Norge til gode. Parallelt med nye ledningsprosjekter, forsterker Statnett fiberinfrastrukturen, både som følge av myndighetskrav og... Les mer »
mast elektrisitet

Ny rapport: Slik kan Norge bli et elektrisk samfunn

Norge har potensial til å bli et elektrisk samfunn, der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder. En fersk rapport fra Statnett viser hvordan en omfattende elektrifisering kan gjøres ved hjelp... Les mer »
natt mørke

Statnett: Vi er for dårlig forberedt på strømbrudd

Nær annenhver nordmann er ikke forberedt på strømbrudd, og synes det er ukomfortabelt hvis strømmen blir borte mer enn et døgn. Det viser en ny undersøkelse fra Statnett. Strømbrudd kan for mange... Les mer »
vinter

Statnett: Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

Et mer robust strømnett er helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene i Norge. – Når vi fornyer og forsterker strømnettet over hele landet, legger vi også til rette for det grønne... Les mer »
elektrisitet

– Statnett må kutte ned på bruken av underleverandører

EL og IT Forbundet mener at Statnett må kutte ned på bruken av antall underleverandører på sine prosjekter. Det er nødvendig for å hindre nye tilfeller med grove brudd på arbeidstakeres rettigheter.... Les mer »
mast elektrisitet

Statnett avdekket grove brudd på arbeidstakeres rettigheter

Statnett har mottatt informasjon om grove brudd på lønns- og arbeidsbetingelsene hos en underleverandør til ABB på et av Statnetts prosjekter. ABB har påtatt seg ansvaret for å rydde opp i forholdene,... Les mer »
newswire

Bruker mobilen åtte timer om dagen

Dagens unge lever livet på mobilskjermen. Hver femte bruker mobilen opptil åtte timer hver eneste dag, viser en undersøkelse fra Statnett. – Vi blir stadig mer avhengig av strøm i en digital... Les mer »
tesla

I fremtiden kan elbilen gi deg lavere strømregning

Hvis teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det. Tre av fire elbileiere er positive til å levere strøm fra... Les mer »