Nærings- og fiskeridepartementet

Ny rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse

Onsdag fikk næringsminister Iselin Nybø presentert rapporten, et arbeid som er et ledd i handlingsplanen for grønn skipsfart. Funnene fra Menon Economics viser at mangel på flåtefornyelse i all hovedsak kan forklares... Les mer »
olje miljø

52 grunnstøtinger i 2019

Trålerbrann i Tromsø. Cruiseskip nær grunnstøting i Hustadvika. Det var blant de mest dramatiske hendelsene som Kystverkets miljøberedskapsvakt måtte håndtere i fjor. Gjennom hele året skjer det grunnstøtinger og andre uønskede hendelser... Les mer »
nrk

Ny NRK-serie: «Scandinavian Star»

I år er det 30 år siden brannkatastrofen om bord på Scandinavian Star. Gjennom et nordisk samarbeid ser NRK nærmere på en av vår tids største mordgåter. Natt til 7. april 1990... Les mer »
abb

ABB med leveranse til verdens mest avanserte, isgående gasstankflåte

ABB i Norge har vært sentral i leveransen av banebrytende kraft- og fremdriftsteknologi til 15 tankskip. Skipene skal frakte LNG fra Jamalhalvøya i Sibir til Asia og Europa året rundt, og er... Les mer »
Foto: Torstein Rasmussen

Endringer i havne- og farvannsloven får konsekvenser for Bodø kommune

Ved årsskiftet trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, med endringer som har konsekvenser for kystkommuner, deriblant Bodø. 11. mars arrangerer Kystverket et informasjonsmøte om endringene i Bodø på Radisson Blu.... Les mer »
bøker

Ny bok: Med flagget til topps

Professor i økonomisk historie, Stig Tenold, har skrevet boken «Med flagget til topps». Den tar for seg norsk skipsfart i det 20. århundre. Men hvordan ble Norge en av verdens ledende skipsfartsnasjoner?... Les mer »
nfd

Nytt regelverk for historiske skip

Nå er det nye regelverket for historiske skip klart. Dette skal gjøre det lettere for foreninger og andre organisasjoner å fortsette å bruke disse skipene i virksomheten sin. – Jeg er glad... Les mer »
natt båt

Sjøfartsnæringen vil bruke 5 milliarder dollar på å kutte klimautslipp

De største globale skipsfartsorganisasjonene tar nå et kollektivt ansvar for forskning og utvikling på lavutslippsteknologi, finansiert via en internasjonal og selvpålagt drivstoffavgift. En bred sammenslutning av de største bransjeorganisasjonene innen internasjonal shipping,... Les mer »
regnskap økonomi

13,5 millioner til digitalisering i havrelaterte utdanninger

Regjeringen lyser ut inntil 13,5 millioner kroner i støtte til digital kompetanse i havrelaterte utdanninger. I regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter er det fokus på betydningen av ny teknologi, digitalisering, autonomi og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil hindre utflagging av skip

Regjeringen foreslår endringer i sjøloven og NIS-loven, og vil åpne for bareboat-registrering av skip. Bareboat-registrering handler om at et skip i en begrenset periode er registrert i to skipsregistre samtidig. Dette bidrar... Les mer »