vidar kleppe

LESERINNLEGG: Stortingspartiene og regjeringen gjør hverdagen verre for folk flest

Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke, bensin og diesel blir bare dyrere. Nå i April 2019 ligger pumpeprisen på over 17 kroner literen for bensinen. Det i tillegg til at også... Les mer »
isaksen ndf

Stortingsmelding om offentlige anskaffelser: 500 milliarder må brukes bedre

Regjeringen la i går frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står... Les mer »
pels

Lovforslag om forbud mot pelsdyroppdrett

Onsdag 10. april la regjeringen frem lovforslaget om forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Dyrevernalliansen støtter regjeringens forslag. – En seier for dyrevelferden og folkeviljen, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. Lovforslaget følger... Les mer »
harstad

Regjeringen: Ny havne- og farvannslov

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn. – Konkurransen om sjøarealene... Les mer »
nfd

Første kartlegging av datasenternæringen

Som oppfølging av regjeringens strategi for datasenternæringen, har regjeringen bedt Statistisk sentralbyrå lage en kartlegging. SSB har sammenstilt data for å få bedre oversikt over størrelsen på datasenternæringen i Norge.  viser at det... Les mer »
nfd

Regjeringen vurderer å skrote brukthandelloven

– Brukthandelloven gjør det vanskeligere å drive med gjenbruk og resirkulering, og vi vurderer derfor å fjerne hele loven. Måten vi handler på har endret seg de siste årene, og regelverket fremstår... Les mer »
ndf

Regjeringen: Dagligvarebransjen skal granskes ytterligere

Det er få aktører og det er vanskelig for nye å etablere seg i dagligvarebransjen. Derfor går regjeringen dagligvarebransjen etter i sømmene. Styrket håndheving av konkurranseloven er et målrettet tiltak mot adferd... Les mer »
Storebrand

Storebrand støtter regjeringen i å gjøre nasjonalformuen sikrere mot fall i oljeprisen

Storebrand støtter regjeringens beslutning om å gjøre nasjonalformuen mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. – Vi har vært svært tydelige i våre råd, og i vårt høringssvar, sier Jan Erik Saugestad,... Les mer »
isaksen ndf

Regjeringen vil styrke sjøfolks rettigheter

– Vi foreslår nå flere endringer i skipsarbeidsloven. Endringene kan bidra til å gjøre arbeid til sjøs enda mer attraktivt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Lovforslaget kommer som følge av et nytt... Les mer »
nbbl

Avhendingsloven: Eksperiment med folks økonomi

– Regjeringens forslag til endringer i avhendingsloven (tryggere bolighandel) har ikke vært gjennom en vanlig lovprosess, og det er ikke gjort en vurdering av konsekvensene, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus... Les mer »