volkswagen

Hvordan vil fremtidens bilavgiftsystem se ut hvis bileierne fikk bestemme?

Bilavgifter og bilpolitikk står på dagsorden i nok en valgkamp og er et sentralt budsjettspørsmål for Regjeringen. Hva mener bileierne om dagens og fremtidens bilavgifter? Hvor stor tro har de på nullutslippsvisjonen... Les mer »
fn new york

LESERINNLEGG: Hvem ble lurt?

I januar ble det gjort et stort nummer av at den «blå» fløyen i Kristelig folkeparti gikk av med seieren i et indre oppgjør mellom to fløyer i partiet.  Resultatet førte til at... Les mer »
nfd

Flere norske sjøfolk

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før. Nærings- og fiskeridepartementet... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha færre fritidsbåtulykker

Tisdag fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker der myndigheter og organisasjoner går sammen for å få ned antall fritidsbåtulykker. – Regjeringen har en nullvisjon for båtferdsel, akkurat som... Les mer »
nito

Moms på digitale medier: – Regjeringen burde hatt en helhetlig løsning nå

– Regjeringen ser i denne omgang ikke ut til å gjennomføre sitt forslag om momsfritak på digitale medier som Stortinget har bedt om. Vi ser at regjeringen forsøker å lage et regelverk... Les mer »
Glass og Fasadeforeningen

Rapp Bomek i Bodø leverer sikkerhetsglass til Regjeringskvartalet

Modum Glassindustri er blant Norges ledende produsenter av sikkerhetsglass. Gjennom et partnerskap med Rapp Bomek i Bodø skal glassprodusenten levere sikringsprodukter til Regjeringskvartalet. – Norsk kvalitet når opp i konkurranse med hele... Les mer »
elbilforeningen

Elbilforeningen: Handlingsfri handlingsplan

Regjeringen la mandag fram handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff i transport, uten løsning for hvordan Norge skal bli ladeklart til 2025. – Handlingsplanen sier ingen ting om hvordan Norge skal bli... Les mer »
lade elbil

Ny ladeplan gir liten trygghet for elbilkjøperne

Regjeringen presenterte mandag sin nye handlingsplan for elbillading og alternative drivstoff. – Vi savner konkrete tiltak som gir elbilkjøperne trygghet for at de kan lade og bruke bilene i hele landet, sier... Les mer »
befalets fellesorganisasjon

Regjeringen snur om pendlerskatt

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og de andre organisasjonene har etter at konsekvensen av endringene for pendlere ble kjent jobbet hardt for å få vedtaket i Stortinget omgjort. Et vedtak som oppleves svært urettferdig.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Høring om kongekrabbefisket

Regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Forslaget går ut på at fartøy fra hele Finnmark som oppfyller vilkårene for... Les mer »