Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil stanse ulovlig trafikkopplæring

Forslagene til endringer i vegtrafikkloven legges frem for Stortinget. Endringene skal bidra til å heve kvaliteten på føreropplæringen og opplæringen av utrykningsførere og yrkessjåfører. – Det skal være trygt å ferdes i... Les mer »
rakettutskytning

Milliarder i verdiskaping fra norsk romnæring

Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og nå legger regjeringen frem en ny stortingsmelding om norsk romvirksomhet. Norsk romnæring selger varer og tjenester for om lag 8 milliarder kroner i året, hvorav 70... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Behov for opprydding i Norges Israel-politikk

Vi har flere ganger beskrevet hvordan et flertall av medlemstater i FN hvert år på denne tid går til verbale angrep med fordømmelse av den jødiske staten gjennom et tyvetalls resolusjoner i FNs... Les mer »
Samferdselsdepartementet

Allan Ellingsen fra Bodø fikk rapport om fremtidens transport

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (FrP), mottok tirsdag rapporten Transport21. Den er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv. – Vi trenger... Les mer »
regnskap økonomi

13,5 millioner til digitalisering i havrelaterte utdanninger

Regjeringen lyser ut inntil 13,5 millioner kroner i støtte til digital kompetanse i havrelaterte utdanninger. I regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter er det fokus på betydningen av ny teknologi, digitalisering, autonomi og... Les mer »
fartsgrense

Regjeringen med satsning for å redusere bompenger

– Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Hvor ble det av regjeringens Israel-støtte?

Dette året ble innledet blant annet med at Norge fikk en flertallsregjering. Etter forhandlinger fikk Krf en formulering inn i erklæringen fra Granavolden om at man fra nå av skal legge til grunn «en balansert holdning»... Les mer »
nfd

Opphever omstillingsloven

Omstillingsloven ble innført for å skape dialog mellom nedleggingstruede bedrifter og lokale myndigheter, men har ikke hatt den effekten vi ønsket oss. Omstillingsloven er den sjuende loven som nå blir opphevet for... Les mer »
islam

LESERINNLEGG: USA anerkjenner bosettinger i Israel, Norge støtter islamister

Det har vært en del oppslag i mediene denne høsten om Norges utenrikspolitiske virksomhet, som især har kommet til uttrykk i slike aktiviteter som norsk støtte til klart antisemittiske resolusjoner i FN, norsk støtte til antisemittiske... Les mer »
nfd

Ny eierskapsmelding lagt frem

Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet. Regjeringen har... Les mer »