nfd

Ny arbeidsgruppe ser på prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. En ny arbeidsgruppe ser nærmere på hvilke virkninger slike restriksjoner kan ha.... Les mer »
matbutikk

FN-toppmøte om mat og matsikkerhet planlegges i 2021

Under dagens markering av Verdens Matdag for 2019 i FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk), meddelte FNs generalsekretær Antonio Guterres at FN planlegger å invitere til et toppmøte om mat og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Skal peke ut retningen for den maritime politikken

Regjeringen vil bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Nå starter arbeidet med en maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon. –... Les mer »
fengsel

LESERINNLEGG: Regjeringen fortsetter å rasere kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår på nytt direkte kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjetter når de viderefører den såkalte ABE reformen. 25 nye millioner ABE kutt er dramatisk for bemanningen ved landets fengsler og friomsorgskontor. Av Asle Aase,... Les mer »
vikingskip

Vikingskipene reddes av Regjeringen

Verdensarven på Bygdøy sikres for ettertiden. Det nye vikingtidsmuseet vil gi en unik opplevelse av verdens fremste vikingtidssamling. Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2020 lagt inn en startbevilgning på 35 millioner... Les mer »
virke

Statsbudsjettet: Regjeringen fortsetter å sponse utenlandske nettselskaper

Utenlandske nettbutikker kan selge klær billigere i Norge enn det norske butikker kan. Det er konsekvensen av regjeringens forslag om tollfritak for utenlandske nettbutikker. – Stortinget vedtok i fjor at 350-kronersgrensen skulle... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Brandtzæg skal lede distriktsnæringsutvalg

Svein Richard Brandtzæg skal lede offentlig utvalg om næringslivet i distriktene. Utvalget som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom... Les mer »
Samferdselsdepartementet

Slutt på bompenger på Svinesund i 2020

På Svinesund har det vært bompengeinnkreving siden den nye veien ble åpnet 1. juli 2005. Norske og svenske myndigheter har samarbeidet om innkrevingen. Bompengeinntektene blir fordelt mellom de to landene, og går... Les mer »
af gruppen

AF Gruppen innstilt til kontrakt på nytt regjeringskvartal

Statsbygg innstiller AF Gruppen til anleggs- og tekniske arbeider til nytt regjeringskvartal som en del av en samspillskontrakt. Kontrakten består av både anleggs- og tekniske arbeider. Kontraktsarbeidene har oppstart i oktober 2019... Les mer »
playstation

Regjeringen ønsker å løfte frem dataspill til å bli en likeverdig fritidsaktivitet

Selv om majoriteten av norske barn spiller dataspill i dag, viser tall fra Medietilsynet at foreldre engasjerer seg mye mer i andre fritidsaktiviteter enn i dataspill. I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill... Les mer »