aviser

LESERINNLEGG: Ikke fall for venstresidens salamitaktikker

Det nye politiske skillet går mellom tilhengere av nasjonalstaten og globalister, men på visse områder er det gamle skillet mellom sosialister og borgerlige nyttig å bruke. Av Anders Tronstad, Tilbakevandringspolitisk talsmann for... Les mer »
af gruppen

Slik blir verdens beste vei en virkelighet i Norge

Kan vi bygge verdens beste vei? spurte AF Gruppen og Norconsult da de inviterte til debatt i Arendal. – Det er ikke et mål i seg selv. Det viktigste er at den... Les mer »
pc

Sju av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. – Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke... Les mer »
stine sofies stiftelse

Stine Sofies Stiftelse lanserer nytt nasjonalt foreldreprogram

Stine Sofie Foreldrepakke lanseres tirsdag 13. august i Arendal. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kommer, og vil bli utfordret på hvordan han kan bidra til implementeringen av det nye programmet. Stine... Les mer »
nfd

Skal utrede formueskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere. – Mange norske næringslivsaktører, gründere og eiere av små og mellomstore bedrifter mener at formuesskatten har negative... Les mer »
data

Nå kan du forhåndsstemme i Bodø

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Bodø. Du kan stemme allerede fra 8. september i noen valgkretser i Bodø. Du kan også forhåndsstemme fra og med i dag,... Les mer »
fn new york

LESERINNLEGG: Norge og den euro-arabiske dialog

Hele 52 år er gått siden en samlet arabisk verden organiserte seg for et endelig oppgjør med Israel hvor jødene skulle «kastes på havet» i «en utryddelseskrig og en skjellsettende massakre,» slik generalsekretæren i... Les mer »
volkswagen

Hvordan vil fremtidens bilavgiftsystem se ut hvis bileierne fikk bestemme?

Bilavgifter og bilpolitikk står på dagsorden i nok en valgkamp og er et sentralt budsjettspørsmål for Regjeringen. Hva mener bileierne om dagens og fremtidens bilavgifter? Hvor stor tro har de på nullutslippsvisjonen... Les mer »
trine skei grande venstre

Trine Skei Grande skal debattere kultur med ungdommen

Ungdom med stort kulturengasjement og klare meninger har tenkt å bli både sett og hørt under Arendalsuka 2019. Som del av Arendalsuka Ung og under vignetten Ung megafon blir det onsdag 14.... Les mer »
rein same

LESERINNLEGG: Samisk fortrinnsrett til land og vann

Vi i Nordland NKP har mottatt en forespørsel om uttalelse ang Finnmarksloven og vårt syn på Samenes eget Parlament. Vi har medlemmer i NKP som sto på barrikadene og ble bæret bort... Les mer »