lofoten

Stor skredfare og søkk vått i Nordland

Mildværet herjer med Nordland i dag. Det er stor snøskredfare i fjellet og varsles kraftig vind og mye nedbør. Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest treffer Nordland i løpet av mandag.... Les mer »
vinter fjell

Stor snøskredfare i hele Nordland

Faregrad 4 i så godt som hele Nordland og Troms, fra onsdag ifølge NVE. I Narvik oppfordres innbyggerne til å holde seg innendørs, ifølge NRK. Det er for tiden både regn og... Les mer »
snøskred

Rødt farevarsel for snøskredfare i Nordland

Kraftig vind og mye snø i Ofoten og Salten gjør at NVE har sendt ut farevarsel for stor snøskredfare natt til søndag, opplyser NRK. I Salten er skredfaren størst i de delene... Les mer »
strøm

Utredning om likere nettleie er ute på høring

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Vurderingen er at en eventuell utjevningsordning bør utformes som et tilskudd til å... Les mer »
nve

Bedre oversikt over skredfare i nye Senja kommune

Nye Senja kommune i Troms får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Kartene viser at ett bygg ligger innenfor faresonen for 100-årsskred, mens 115 bygninger ligger innenfor... Les mer »
is vann natur

Ingen dødsulykker ved ferdsel på is sist vinter

Sist vinter var det første gang på 11 år at ingen omkom ved ferdsel på is. De siste årene har det omkommet i gjennomsnitt 4 personer hver vintersesong. – Litt har det... Les mer »
elektrisitet

Ny analyse: Statnett har høyere kostnader enn andre nettselskap

En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. – Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse... Les mer »
nve

Olje- og energiministeren besøkte nyåpnet sikringsanlegg som trygger 51 boliger i Farvikbekken i Fauske

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg besøkte i dag åpningen av det nye sikringsanlegget i Farvikbekken. NVE har bistått Fauske kommune med å bygge anlegget som reduserer fare for ødeleggende kvikkleireskred i... Les mer »
anleggsmaskin

Nytt sikringsanlegg trygger 51 boliger for kvikkleireskred i Farvikbekken i Fauske

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bistått Fauske kommune med å redusere fare for ødeleggende kvikkleireskred i deler av Fauske sentrum. Mandag 2. september overleverte NVEs direktør Kjetil Lund og skred- og... Les mer »
nve sweco

Bedre oversikt over skredfare i Meløy kommune

Meløy kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 3 boliger ligger innenfor 1/100 faresonen, 9 boliger innenfor 1/1000 og 23 innenfor 1/5000. Flere... Les mer »