facebook

Tre av fire er usikre på hvilke bilder det er lov å dele på Facebook

Tre av fire er usikre på reglene knyttet til opphavsrett og bildedeling på Facebook, viser nye tall fra Medietilsynet. – Det er et tankekors at så mange mangler kunnskap om bildebruk på... Les mer »
pc

Dagbladet Pluss klager etter avslag på mediestøtte-søknad

Dagbladet Pluss har klaget etter at publikasjonen fikk avslag på sin søknad om produksjonstilskudd. Medietilsynet avslo søknaden etter å ha konkludert med at Dagbladet Pluss ikke oppfyller kravene til formål og innhold... Les mer »
tv

Medietilsynet vil føre tilsyn med nye krav til NRK, TV 2 og TVNorge

NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene TV 2 og TVNorge får strengere krav til å tilgjengeliggjøre sine programmer for personer med funksjonsnedsettelser på tv. Medietilsynet skal føre tilsyn med endringene i kringkastingsforskriften,... Les mer »
tv kamera

Medietilsynet om ny medieansvarslov: – Styrker de redaktørstyrte medienes rolle

Medietilsynet er godt fornøyd med den nye medieansvarsloven som Kulturdepartementet la fram fredag. – Loven underbygger betydningen av de redaktørstyrte mediene, og det er bra at vi nå får vi et teknologinøytralt... Les mer »
pc

Medietilsynet om ny ytringsfrihetskommisjon: – Positivt at ytringsfrihetsspørsmål løftes fram

Medietilsynet ser positivt på at kulturminister Trine Skei Grande nå oppretter en ny ytringsfrihetskommisjon. – Digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfrihet, både på godt og vondt. Derfor er det bra at vi... Les mer »
youtube norge

Tre av fire norske youtubere setter aldersgrenser på videoene sine

Det viser en kontroll Medietilsynet har gjort. Aldersmerking er lovpålagt og skal hindre at mindreårige blir eksponert for skadelig innhold. – Vi er godt fornøyd med at en så stor andel av... Les mer »
avis media

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor

Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. – Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om... Les mer »
dagbladet

Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte

Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte slik selskapet har søkt om. Medietilsynet har konkludert med at publikasjonen ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen. – Forskriften gir en rekke vilkår som... Les mer »
bodøposten android

Åtte av ti har tillit til norske medier

Norske medier har tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Nyhetene fra NRK 1, TV 2, Aftenposten og «din lokal/regionavis» scorer høyest. – At folk har tillit til redaktørstyrte medier... Les mer »
avis media

Morgenbladet får økt støtte

Morgenbladet dobler støttenivået når Medietilsynet nå har konkludert med at avisen fyller kravene i en annen kategori enn tidligere. I tillegg har Medietilsynet avgjort at avisen Midsundingen kvalifiserer til å motta støtte.... Les mer »