tv kamera

1. oktober er frist for å søke midler til medieforskning og mastergradsstipend

Medietilsynet skal fordele cirka fire millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver neste år. Søknadsfrist er 1. oktober i år. Forskere, journalister, mastergradsstudenter eller andre som har gode ideer til forskningsprosjekter kan... Les mer »
rettigheter

Brudd på valgloven kan medføre bøter

Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Forbudet er innført for å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen pågår. Medietilsynet vil følge... Les mer »
playstation

Regjeringen ønsker å løfte frem dataspill til å bli en likeverdig fritidsaktivitet

Selv om majoriteten av norske barn spiller dataspill i dag, viser tall fra Medietilsynet at foreldre engasjerer seg mye mer i andre fritidsaktiviteter enn i dataspill. I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill... Les mer »
iphone

Forbud mot politisk reklame på TV

I forbindelse med det forestående valget minner Medietilsynet om at det ikke er tillatt med reklame for livssyn og politiske budskap på tv. Forbudet gjelder ikke for radio eller andre medieplattformer, slik... Les mer »
facebook

Én av tre unge gir andre tilgang til passordet sitt på sosiale medier

Én av tre 16-17-åringer gir andre tilgang til sine passord på sosiale medier, viser en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Medietilsynet. Dette er dobbelt så mange som i gruppen... Les mer »
pc

Sju av ti har aldri debattert politikk og samfunnsspørsmål i media

Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. – Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke... Les mer »
tv

Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til

Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til, det viser en kontroll Medietilsynet nylig har gjort. – Reglene på dette området skal begrense mengden reklame publikum eksponeres for. Det... Les mer »
medietilsynet

Ekspertgruppe skal bidra til en tryggere digital barndom

Medietilsynet har samlet eksperter på området barn og medier for å sikre gode tiltak som kan trygge barn og unge på nett. Tilsynet har rollen som nasjonal koordinator i et stort europeisk... Les mer »
skole universitet

Medietilsynet vil ha media inn i grunnskolens læreplan

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse og medienes rolle som meningsbærer må få større plass i de nye læreplanene for grunnskolen. – Når elevene lærer å reflektere kritisk over troverdigheten og påvirkningskraften i ulike... Les mer »
dab radio

Produktplassering tillates på radio etter endringer i kringkastingsloven

Nå vil du kunne høre produktplassering også på radio. Stortinget vedtok 11. juni flere endringer i kringkastingsloven. Blant annet skal Medietilsynet heretter også avgjøre om NRK kan ta i bruk nye tjenester,... Les mer »