mattilsynet

Mattilsynet: – Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2018, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter. Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene (i ca. 0,4 % ble det funnet... Les mer »
mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske... Les mer »
mattilsynet

Utførte flere tilsyn – Fant færre brudd på dyrevelferdsloven

Mattilsynets rapport for tilsyn med dyrevelferden for 1. tertial 2019 viser at tilsynet fortsatt mottar mange bekymringsmeldinger. Den viser også at ble oppdaget færre dyrehold med alvorlig vanskjøtsel i årets første fire... Les mer »
google

Mattilsynet advarer mot kjøp av planter fra utlandet

Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett. Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynets spesifiserer mandatet i ekstern gransking

Mattilsynet jobber med mandatet for ekstern gransking av egen organisasjon. De første områdene for granskingen er nå spesifisert. – Vi tar historiene vi hører fra næringsorganisasjoner, bønder og andre på alvor. Vi... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynet og pelsdyrsaken i Rogaland skal granskes

Tilliten til Mattilsynet har blitt trukket tvil i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynet vil derfor bestille en ekstern gransking. – De siste dagene har tilliten til Mattilsynet blitt... Les mer »
mattilsynet

Harald Gjein fratrer som sjef i Mattilsynet

Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, har i dag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad om at han fratrer sin stilling. – Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynet effektiviserer sjømateksporten

Fra 9. mai blir det raskere og enklere å eksportere sjømat til land utenfor EØS-området. Da blir det bare ett-trinnsbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere.... Les mer »
ku

Mattilsynet strengere mot dyreeiere

Mattilsynet er på tilsyn der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra. I 2018 avdekket Mattilsynet flere tilfeller der dyr ble alvorlig vanskjøttet enn tidligere år. Antallet dyreeiere... Les mer »
drikke glass

LESERINNLEGG: Uten vann stopper verden

Er det to ting mennesket ikke kan klare seg uten er det luft og vann. 22. mars er verdens vanndag, og selv ikke i Norge er rent, friskt vann noe som kommer... Les mer »