mattilsynet

Harald Gjein fratrer som sjef i Mattilsynet

Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, har i dag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad om at han fratrer sin stilling. – Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynet effektiviserer sjømateksporten

Fra 9. mai blir det raskere og enklere å eksportere sjømat til land utenfor EØS-området. Da blir det bare ett-trinnsbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere.... Les mer »
ku

Mattilsynet strengere mot dyreeiere

Mattilsynet er på tilsyn der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra. I 2018 avdekket Mattilsynet flere tilfeller der dyr ble alvorlig vanskjøttet enn tidligere år. Antallet dyreeiere... Les mer »
drikke glass

LESERINNLEGG: Uten vann stopper verden

Er det to ting mennesket ikke kan klare seg uten er det luft og vann. 22. mars er verdens vanndag, og selv ikke i Norge er rent, friskt vann noe som kommer... Les mer »
gris

Mattilsynet: Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for bakteriene i 2018. De siste fem årene har Mattilsynet tatt prøver i svinebesetninger for å kontrollere om... Les mer »
mattilsynet

Mattilysnet: Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse

Importert treemballasje kan være en risiko for norsk plantehelse. Det er Mattilsynets inntrykk etter at man kontrollerte om treemballasje som fulgte importsendinger til Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i løpet av... Les mer »
gris

Afrikansk svinepest truer norske grisebesetninger

Den dødelige sykdommen Afrikansk svinepest (ASP) har kommet til Europa. Nå er det viktig å gjøre tiltak som hindrer at den også blir en trussel for norske grisebesetninger. Blant annet ved å... Les mer »
ost

Gode hygienerutiner hos lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter

Mattilsynet har vurdert rutiner for produksjon, hygiene og merking hos 141 lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter. Resultatet viser at bransjen generelt har gode rutiner og kontroll, men en tredjedel fikk likevel merknader.... Les mer »
bakervarer

Mattilsynets: Fortsatt mange feil i merkingen av brød og brødvarer

Mattilsynet har vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Flest feil var det med... Les mer »
drikkevann

Mattilsynet: Vannverkene produserer trygt drikkevann

De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god drift av og kontroll med UV-anlegg som hygienisk barriere. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn av 265 vannverk. Men... Les mer »