jul

Ikke gi kjæledyr i julegave!

Mattilsynet mener at dyr ikke bør gis som julegave eller overraskelse til barn. Å eie et dyr er et stort ansvar, og det krever både tid og ressurser å gi dyret et... Les mer »
pels

Dyrevernalliansen : – Mattilsynets arbeid må styrkes

Tirsdag kom KPMGs granskingsrapport av Mattilsynet. – Det trengs økt politisk forståelse for at Mattilsynet trenger betydelige ressurser for å utøve sitt samfunnsoppdrag, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. Rapporten fra KPMG... Les mer »
mattilsynet

Svært alvorlige funn i granskingsrapport av Mattilsynet

KPMG har tirsdag levert en granskingsrapport om Mattilsynet som blant annet avdekker utfordringer med organisering og styring av tilsynsarbeidet. Mattilsynet har startet jobben med å følge opp rapporten. – Funnene i granskingsrapporten... Les mer »
vinter

Nytt tilfelle av skrantesjuke på elg

Prøveresultater fra en selvdød elg funnet i Sigdal viser at dyret hadde skrantesjuke (CWD). Dette er det sjette tilfelle av skrantesjuke hos elg i Norge. De fem første har vært av typen... Les mer »
villsvin

Mattilsynet: – Villsvin er uønsket og skal holdes i sjakk

Villsvin er en fremmed art som er uønsket i Norge. En ny handlingsplan skal bidra til å holde bestanden nede og hindre spredning. I Sverige anslås villsvinbestanden til 300 000 dyr, og... Les mer »
sau

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme... Les mer »
hund

Mattilsynet endrer råd til hundeeiere

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene fra den omfattende kartleggingen, tyder på at det... Les mer »
hund

Dødelig hundesykdom: 173 tilfeller med blodig diaré

Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder, viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Det er foreløpig ikke avdekket fellestrekk... Les mer »
ku

Mattilsynet: – Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr i Norge. Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for... Les mer »
matbutikk

Lave nivåer av plantevernmiddelrester i matvarer

Mattilsynets overvåking i 2018, viser at innholdet av plantevernmiddelrester i mat er lavt. Ingen norske produkter som ble analysert hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene. Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester... Les mer »