sau

Mattilsynet: Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2017, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter. I 2017 ble det tatt i alt 4001 prøver av norske landdyr og animalske produkter.... Les mer »
hund

Mattilsynet politianmelder flere som vanskjøtter kjæledyr

Mattilsynet har oppdaget flere kjæledyrhold enn tidligere der dyrene blir alvorlig vanskjøttet. Flere tilfeller er så grove at eierne er anmeldt til politiet. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for... Les mer »
lab test

Mattilsynet: Mange funn i importert fuglefôr

Mattilsynet fant i 2017 frø av floghavre, hønsehirse, hamp og ambrosia i flere typer importert fuglefôr. Dette er uønskede arter som enten medfører store utfordringer for landbruket, både økonomisk og miljømessig, eller... Les mer »
drikke glass

Mattilsynet: Sjekk brønnvannet etter kraftig regnskyll

Etter tidenes tørkesommer er mange brønner nesten tomme for vann. Nå som vi går mot mer normale tilstander med mer nedbør, er det viktig å være klar over at mye regn på... Les mer »
mattilsynet

Mattilsynet: Tørken alvorlig for både dyrevelferd og dyrehelse

Mattilsynet gjennomfører nå tiltak Landbruks- og matdepartementet har vedtatt for å gjøre det enklere å innføre grovfôr til Norge. Det er svært viktig at alle som innfører, kjøper og selger utenlandsk fôr,... Les mer »
sol strand ferie

Test: Ni av 17 solkremer hadde feil solfaktor

Av 17 tilfeldig utvalgte solkremer viste analyser at ni kremer hadde dårligere beskyttelse enn den solfaktoren som var oppgitt. To av solkremene hadde store avvik fra oppgitt merking, og fikk omsetningsforbud av... Les mer »
steen

Mattilsynet: Lite plantevernmiddelrester i matvarer

Mattilsynets overvåking av plantevernmiddelrester i matvarer i fjor, viser at nivået av plantevernmiddelrester generelt er svært lavt. Ingen av de norske produktene hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene. Mattilsynet utfører årlig offentlig... Les mer »
sommer

Mattilsynet stanser muligheten til å importere gatehunder

Import av gatehunder er en trussel mot dyre- og folkehelsen. For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innfører derfor Mattilsynet en innstramming som skal stanse importen av gatehunder til... Les mer »
gris

Dyrevernalliansen krever endring i svinenæringen

I dag kom rapporten som summerer opp funnene som Mattilsynet har gjort i svinebesetningene i Rogaland i 2017 i perioden mai 2017 til april 2018. Dyrevernalliansen krever nå at myndighetene strammer inn... Les mer »
drikke glass

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Vannbransjen tar på... Les mer »