bedrift lønn avtale

Ny rapport: Nordlendinger er lønnstapere

I en fersk rapport fra Kunnskapsparken presenteres tall som viser at nordlendinger er lønnstapere. Innbyggerne i Nord-Norge tjener dårligere enn landsgjennomsnittet, selv for samme type jobber. Hvis du i tillegg er kvinne, tjener du dårligst av... Les mer »
penger

LESERINNLEGG: Statsministerlønn til grådige ledere må stoppes!

Den siste tiden har det kommet opp skandale oppslag med gigant lønninger til ledere i det offentlige som har gått/eller måtte gå fra sine leder stillinger. Av Vidar Kleppe, Demokratene. Senest på NRK-debatten... Les mer »
regnskap økonomi

Likelønnsdagen 2019

I dag, den 14 november, markerer Unio Likelønnsdagen. Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis, ifølge en pressemelding fra Unio. For fortsatt er det slik at kvinner bare... Les mer »
kalkulator

Enighet i oppgjøret for ansatte i arbeiderbevegelsen

Etter lange forhandlinger ble partene nylig enige om oppgjøret for ansatte som følger Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og Handel og kontor i Norge. Etter flere år med moderate oppgjør gis det i... Les mer »
dommer

Seier for Fagforbundet i Høyesterett – Krav på etterbetaling styrket

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra... Les mer »
strøm

Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn mot de useriøse

EL og IT Forbundet mener regjeringen setter det gode arbeidslivet i fare med sin tafatte innsats mot sosial dumping. I sin egen rapport oppgir Arbeidstilsynet at antall tilsyn har falt fra 17.939 i 2015... Les mer »
befalets fellesorganisasjon

LESERINNLEGG: Nei, vi har ikke fete tillegg!

I sin kommentar den 21.8. kommer Sverre Strandhagen med mange unyanserte påstander om inntektsnivået i Forsvaret som må korrigeres. Av leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren. For det første er det... Les mer »
arbedierbevegelens arbeidsgiverforening

Enighet om ny solidarisk lønnstabell

Partene som forhandler tariffavtalen for arbeiderbevegelsen har blitt enige om en ny solidarisk lønnstabell. Dagens lønnstabell for foretakene i arbeiderbevegelsen har en prosentvis varierende avstand mellom trinnene. Avstanden varierer fra rundt 1... Les mer »
sykdom helse

Enighet i lønnsforhandlingene innenfor helse, utdanning og kultur

Partene i Virkes HUK-område kom torsdag kveld, 20. juni kl. 22:00 til enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet er innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet i år. – Det har vært... Les mer »
unio

Streik avverget i staten: Unio fornøyd med reallønnsvekst for statsansatte

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav... Les mer »