jordbær

Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler fra Grofondet til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. – Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke... Les mer »
korn mat bakeri

Stort løft for norsk kornproduksjon

Felleskjøpet Agri vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner kroner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon. Langsiktige investeringer skal sikre kapasiteten, styrke konkurransekraften og redusere klima-avtrykket til norsk... Les mer »
grønnsaker

Ny undersøkelse: Flere bønder vurdere å skifte til økologisk

AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbrukets Økoløft utført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske bønder. Undersøkelsen viser blant annet at holdninger til økologisk landbruk er blitt bedre, og at økologisk landbruk er viktig... Les mer »
svin

Nortura: – Uakseptable brudd på dyrevelferdsloven

En dokumentar som ble sendt på NRK i går viser alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Nortura aksepterer ikke at dyr behandles dårlig og skjerper kravene til sine produsenter. Dokumentaren er satt sammen av... Les mer »
bondegård

Nedbygging av dyrka jord godt under det nasjonale målet

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.... Les mer »
gris

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Onsdag denne uka ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt. Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd. – Handlinger... Les mer »
bondegård

Grøntsatsning må komme øko-produsentene til gode

Satsning på grøntsektoren er et konkret resultat av året jordbruksoppgjør. Dette skal bidra til å øke andelen norsk-produsert frukt og grønt i Norge. Økologisk Norge er opptatt av at satsningen kommer økologiske produsenter... Les mer »
pels

– En trist dag for norsk næringsliv

Stortinget vedtok nylig å forby hold av pelsdyr i Norge. Norges Bondelag er bekymret for næringslivets rettsvern som følge av beslutningen. – Det er en trist dag for norsk næringsliv, sier leder... Les mer »
norges pelsdyralslag

Fra vondt til verre til verst for pelsdyrnæringen

Næringskomiteen gikk torsdag inn for et forslag som vil slå voldsomt og grovt urettferdig ut for de norske pelsdyrbøndene. Nå er deres eneste håp om anstendighet at Stortinget krever endringer i plenum.... Les mer »
lars petter baritones

Inngår jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. – Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi... Les mer »