Landbruks- og matdepartementet

Kraftig reduksjon i antall husdyrbranner

På kun fem år har landbruket redusert husdyrbranner der dyreliv har gått tapt til nærmere null. I 2014 ble det registrert 30 husdyrbranner, mens det hittil i 2019 er registrert bare én... Les mer »
bakervarer

Det norske hvete-eventyret

For 50 år siden importerte Norge alt matkornet vi brukte. Langsiktig og systematisk forskning har gitt som resultat at 60-70 prosent av mathveten i gode kornår nå er norskprodusert. Men fuktigere klima... Les mer »
beijing

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad til Kina

Videreutvikling av handelsforbindelsene med Kina, møter med kinesiske styresmakter og norsk bedrifter står på programmet når landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Shanghai og Beijing fra 3 .- 9. november. Bollestad er... Les mer »
innovasjon norge

Vinner pris for grønn gjødsel

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel. I dag blir den grønne bedriften fra Rakkestad tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket... Les mer »
norsk landbrukssamvirke

Framtidsbonden har større krav til ferie og familietid

De fleste bønder ønsker seg regelmessig ferie og fritid og særlig yngre bønder etterspør dette mer enn tidligere generasjoner. – For mange er dette en forutsetning for å gå inn i næringen,... Les mer »
sau

Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme... Les mer »
norges pelsdyralslag

– Budsjettet viser hvordan pelsdyrbøndene fraranes alt

Statsbudsjettet for 2020 bekrefter at regjeringen planlegger å påføre pelsdyrbøndene enorme tap og gjeldsproblemer. Statsbudsjettet avslører hvor lite regjeringen forventer å betale. Det viser at den flengende kritikken mot forslaget til erstatningsordning... Les mer »
Accountor

Accountor i Vesterålen inviterer bønder på gratis seminar om eierskifte og generasjonsskifte

Det er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med generasjonsskifte og eierskifte i landbruket. Accountor Vesterålen i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving i Vesterålen/Lofoten, inviterer til gratis seminar om nettopp dette temaet.... Les mer »
bondegård

Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård

Landbruket vil spille en viktig rolle i arbeidet med å få redusert klimautslippene framover, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor starter nå NTNU og SINTEF arbeidet med å utvikle Norges første nullutslippsgård. Mære... Les mer »
svin

Bollestad møter svinenæringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag møte med svinenæringa om dyrevelferd. En tilsynskampanje gjennomført av Mattilsynet på slaktegris i Rogaland i 2017-2018, viste alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket. NRKs brennpunktdokumentar 19.... Les mer »