Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund tar kostnadsnivået i idretten på alvor

Ferske tall fra Frivillighet Norge viser at i 27 % av barnefamiliene med ett til to barn har én eller flere i familien latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn... Les mer »
frivillighet moms

– Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Tirsdag la familie- og kulturkomiteen frem sin innstilling til Stortinget om ny frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge er ikke imponert. – Rettighetsfestet og full momskompensasjon har vært hovedkravet fra en samlet frivillighet i lang... Les mer »
frivillighet norge

Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon

Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon. – Det er kanskje for sent, men hvis dere går i regjering med oss, skal dere få regelstyrt... Les mer »
frivillig.no

Frivillige organisasjoner sliter med rekrutteringen, men har de åpnet døra?

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.... Les mer »
frivillig.no

Populært nyttårsforsett: Å bli frivillig i en organisasjon

Nå renner det inn med meldinger fra folk som ønsker å bli frivillige, til organisasjoner over hele landet. Den første uka i 2019 har det kommet inn over 900 meldinger gjennom Frivillig.no... Les mer »