Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen lager strategi for å bygge Matnasjonen Norge

Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren, skal legges frem... Les mer »
arbeidstilsynet

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen. – Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet... Les mer »
laks

Unge i Nord-Norge spiser for lite fisk

Tall fra Norges sjømatråd viser at unge spiser omtrent 40 prosent mindre fisk enn for syv år siden. Blant de som spiser aller minst er unge i landets nordligste fylker, ifølge NRK.... Les mer »
Miljødirektoratet

Miljødirektoratet: – Pukkellaks er en alvorlig trussel

Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø. − Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ny rapport: Norge har bra utgangspunkt for oppdrett av nye arter

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å hente inn mer kunnskap om nye arter i oppdrett. Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, viser den nye rapporten. –... Les mer »
Akvaplan-niva

LESERINNLEGG: Er oppdrettsnæringen god på bunnen?

All næringsvirksomhet medfører påvirkning på naturen, også havbruk. For å hindre at belastningen fra havbruk ikke fører til varig miljøskade, har myndighetene pålagt næringen å gjennomføre systematiske miljøundersøkelser og rapportere resultatene fra... Les mer »
laks

Sjømateksport for 107,3 milliarder kroner i 2019

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 107,3 milliarder kroner i 2019. Det er en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent, eller 8,3 milliarder kroner mer enn i... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømateksport for over 107 milliarder

Fasiten for norsk sjømateksport i 2019 er klar. Det er eksportert norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner. – Det er svært gode nyheter for Norge. 2019 vil gå inn i... Les mer »
nfd

Ønsker å rydde opp i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet. Forslagene skal øke bærekraftigheten til... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

14 gyteområder stenges for fiske fra nyttår

Som et bidrag til å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden og Skagerakkysten, blir 14 gyteområder helt stengt for fiske fra første januar og fire måneder framover. – Forbudet er nødvendig for... Les mer »