bomstasjon

Bompengene vil øke og skattefradraget uteblir

Forventningen om skattefradrag for bompenger og et bompengeregnskap blir ikke innfridd i budsjettet for 2020. – Vi er skuffet. Selv om regjeringen følger opp bompengeavtalen fra i sommer, hadde vi klare forventninger... Les mer »
stensil

Brexit dobler Riva–forsikring

Forsikringsnestor Gard A. Bjørnstad ser betydelige kostnads-økninger skylle innover norske virksomheter som følge av Brexit. – Jeg er redd dette bare er starten på en kostbar bølge som følge av re-forsikring av... Les mer »
cocktails mocktails

Statsbudsjettet 2020: Regjeringen stimulerer til fri flyt

Siden Siv Jensen tok over som finansminister har grensehandelen økt med 24,6 % og alkoholavgiftene med 14,5 %. I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår Regjeringen på nytt å øke alkoholavgiftene. Vin... Les mer »
frivillig

Fortsatt moms på dugnad

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for frivillige organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner. Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad. – Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener... Les mer »
nordnet

Voldsom omsetning blant Nordnet sine profesjonelle traderkunder

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne».  September måneden var nok en måned med... Les mer »
nrk

TV-aksjonen 2019: Her er årets programledere

Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og Mikkel Niva er trioen som leder sendingen for årets TV-aksjon. Søndag 20. oktober er det igjen klart for TV-aksjonen. Inntektene i år går til Cares arbeid for å skape bedre liv for... Les mer »
bjørn erik

Fondskundene kjøper kombinasjonsfond og eiendomsfond

Nordnets fondskunder virker usikre på børsutviklingen fremover. I september nettosolgte de både aksjefond og rentefond, og økte investeringene i kombinasjonsfond og defensive aksjefond, som eiendomsfond og lavbetafond. September ble nok en sterk... Les mer »
nbbl

Boligprisene falt 0,9 prosent

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 0,9 prosent nominelt i tredje kvartal 2019. Dermed er boligprisene 2,8 prosent høyere enn for ett år siden. Etter to år med moderat prisvekst... Les mer »
eiendom norge

Fortsatt moderat prisutvikling i boligmarkedet

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. – Den moderate prisutviklingen i... Les mer »
skatt

Vil ikke stramme så mye inn på boliglån

Finanstilsynet ønsker å stramme inn maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5. Det mener vår analytiker og boligekspert Leif J. Laugen er i strengeste laget. – Jeg mener fem ganger inntekt er en... Les mer »