utdanning

400 studieplasser til høsten

Stortinget besluttet før jul at det i 2020 skal tas opp 400 studenter til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Vedtaket kom gjennom statsbudsjettet, og er en reduksjon på 150 studieplasser sammenlignet med 2019. Stortinget legger... Les mer »
lars petter baritones

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet i juni. – Jeg er stolt over hva vi som organisasjon har fått til... Les mer »
tsf

Ønsker kompetansekrav for montering av rekkverk på veien

Per i dag finnes det ingen krav i Norge til kompetanse av de som skal montere rekkverk ute i trafikken. Dette gjør TSF – Trafikksikkerhetsforeningen noe med. Det første kurset for rekkverksmontører... Les mer »
læring lærer klasse

Derfor bør du søke studieplass allerede nå

Søknader til Noroff økte 63 prosent i fjor. I år ventes enda flere. De mest populære studiene kan bli fylt opp lenge før 15. april. Studietilbudene til Noroff er mer populære enn... Les mer »
bedrift lønn avtale

Møtes på tvers og blir bedre toppledergrupper

350 toppledere i staten, fra 12 departementer og 36 direktorater, har i løpet av de siste tre årene lært av hverandre på en ny type arena. Dette gjør dem til bedre ledergrupper,... Les mer »
skatt

Fleksible arbeidstider bra for både ansatte og bedrifter

Siste utgave av Randstad Workmonitor viser at norske ansatte i svært stor grad velger å være tilgjengelig utover vanlige arbeidstider. Vi gjør det derimot frivillig, og vi tar igjen med å gjøre... Les mer »
siops

Arbeidsgruppe foreslår tiltak for å styrke veteranenes rettigheter

Nylig har den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner levert sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke – Jensen. Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å gjennomgå de etablerte erstatningsordningene for veteraner... Les mer »
oppskrifter mat

Nytt utvalg for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat-... Les mer »
arbeidstilsynet

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen. – Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet... Les mer »
kalkulator

Taper pensjon på å jobbe etter 67 år

Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, sier dagens regelverk for samordning av offentlig tjenestepensjon fører til at personer som velger å jobbe etter fylte 67 år taper 50 000 til 150... Les mer »