bakervarer

Mattilsynets: Fortsatt mange feil i merkingen av brød og brødvarer

Mattilsynet har vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Flest feil var det med... Les mer »
naf

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. – De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag... Les mer »
frivillighet norge

Skuffer de frivillige: Regjeringen vil ikke gi full momskompensasjon

Politikerne hadde muligheten til å løfte frivilligheten i Granavolden-plattformen, men tok den ikke. I dag betaler frivillige organisasjoner moms for kjøp av varer og tjenester, en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper.... Les mer »
hygiene

Arbeidsmandsforbundet støtter ikke skattefradrag for renhold

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at det i Dagens Næringsliv og i en rekke andre medier feilaktig fremkommer at forbundet støtter en innføring av en ordning med skattefradrag for renholdstjenester i private hjem (RUT).... Les mer »
barn

Historiske endringer i abortloven

KrFs gjennomslag for endringer i abortloven i den nye regjeringsplattformen er historisk. Endringen stopper en praksis som har lagt til rette for ekstrem sortering. 18. oktober gikk Menneskeverd ut og krevde endringer... Les mer »
kiwi

56,8% økning i fiskesalg hos KIWI

Fiskesalget har tatt av i KIWI, etter at kjeden kuttet prisene tilsvarende momsen. På én uke har salget økt med 56,8 prosent i volum. – Tallene taler for seg. Tilbakemeldingene vi får... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Strengere regler for bruk av lusemidler

– Det er stor usikkerhet knyttet til miljøeffekten av lusemidler i oppdrettsanlegg. Derfor strammer vi nå inn reglene for bruk av slike legemidler ut i fra et føre-var-hensyn, sier fiskeriminister Harald T.... Les mer »
nfd

Vil forenkle for 3 milliarder kroner i 2019

Arbeidet med forenkling for næringslivet har gitt omtrent to milliarder kroner brutto i årlige besparelser i 2018. For 2019 er målet å forenkle for nye tre milliarder kroner. – I 2018 forenklet... Les mer »
codan forsikring

Vintersesongen gir store båtskader

Båtsesongen er over for de fleste, men forsikringsselskap advarer mot å la båten gå i glemmeboken. Tall fra Finans Norge viser at det ble meldt inn 3150 skader på fritidsbåter til forsikringsselskapene... Les mer »
natt sentrum

Trygg Trafikk: Refleksbruken øker

Refleksbruken i Norge fortsetter å øke, Det viser Trygg Trafikks årlige reflekstelling. Men fortsatt dropper mer enn halvparten refleksen. Oslo-folk er nok en gang dårligst i klassen. Reflekstellingene for 2018 viser at... Les mer »